Privacy beleid

Bij het Ambacht gaan we zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In dit privacy beleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle activiteiten inzake verwerking van persoonsgegevens van het Ambacht en het hetambacht.nl.

het Ambacht verwerkt persoonsgegevens voor: -De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten; -Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via onze contactformulier, email of telefonisch.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Ambacht?

het Ambacht verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens;

Op onze website (https://www.hetambacht.nl/) verwerken we de volgende gegevens,
naam, e-mailadres, woonadres, betalingsgegevens en telefoonnummer.
Deze worden verwerkt als u ons een bericht verstuurd via het contactformulier of als u een bestelling bij ons plaatst in onze webshop.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het Ambacht, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. het Ambacht is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Aan wie verstrekt het Ambacht persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. het Ambacht verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van het Ambacht. Ook worden persoonsgegevens aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Hoe lang bewaart het Ambacht persoonsgegevens?

het Ambacht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Wat doet het Ambacht met cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website in uw apparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

Voor welke doeleinden plaatst het Ambacht cookies?

Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze websites, diensten of hulpmiddelen mogelijk te maken.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie. Er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te onthouden dat je bepaalde cookies hebt geaccepteerd, of welke producten je in de winkelwagen hebt geplaatst.

Analytische cookies

het Ambacht gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. het Ambacht kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van een website verbeteren.
Voor Google analytics geldt de privacyverklaring van google. Deze kun je hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Advertentie of tracking Cookies

het Ambacht maakt gebruik van cookies voor commerciële en promotionele doeleinden.
De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op onze website en andere marketingkanalen, al dan niet van externe partijen. Op de (persoons)gegevens die via derde partij cookies worden verwerkt, zijn de privacy en cookie statements van de betreffende externe partijen van toepassing. het Ambacht heeft daar geen invloed op.

Welke gegevens verzamelt het Ambacht via cookies?

het Ambacht verzamelt je IP-adres (alleen na invoer van een formulier), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm), vanaf welke pagina je op het Ambacht websites bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze websites bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze websites en welke pagina’s je bezoekt op onze websites.

Kan ik cookies ook weigeren?

Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen Cookies (van onze websites) mag aanvaarden. Als jouw browser geen Cookies van onze websites aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze websites of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Indien je je wilt verzetten tegen de Cookies van Google Analytics, kun je dit in je browser instellen door Cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren of door https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te klikken.

Hoe kun je contact opnemen met het Ambacht?

Voor vragen of verzoeken kun je telefonisch, via de website of per post contact opnemen met het Ambacht.

Hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan het Ambacht. Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek op grond van de AVG. Houd er rekening mee dat in sommige gevallen het Ambacht om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit vast te stellen.

Wanneer is dit privacybeleid voor het laatst gewijzigd?

het Ambacht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit privacybeleid. het Ambacht raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop het Ambacht met je persoonsgegevens is omgegaan kan je een klacht bij het Ambacht indienen via info@hetambacht.nl.
Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Deze Privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 01-04-2021